Частку не треба писати разом у варіанті
А. не/зовсім зрозумілий
Б. зошит не/підписано
В. не/всі з цим обізнані
Г. не/забутня подорож
 ответ-г

Помилково вжито слово в рядку
А. розв’язувати задачу
Б. уникнути небезпеки
В. заказати букет квітів
Г. перекладати болгарською

ОТВЕТ-В


Неправильно утворено форму слова у варіанті
А. пане Костянтине
Б. для всіх дослідників
В. восьмидесяти років
Г. візьмімо участь

ОТВЕТ — В

Спонукальним є речення
А. Жінки втомились бути непрекрасними.
Б. За правду, браття, єднаймось щиро.
В. Весна прийшла, та якось несподівано!
Г. Шматок землі, ти звешся Україною.
 ОТВЕТ-Б

Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка
А. п’ятниць, їстоньки, яблунька
Б. якість, кукурудза, український
В. гайок, об’єднування, сьогодення
Г. серйозний, щебечуть, джміль
Д. рюкзак, перемивають, кар’єра

ОТВЕТ — А

Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні
А. Словник являється надійним джерелом інформації.
Б. Камера схову розташована на першому поверсі.
В. Ялту вважають одним з найкращих курортів.
Г. Директор банку перебуває за кордоном.
Д. У санаторії є кілька басейнів з морською водою.

ОТВЕТ-А

Спрощення в групах приголосних на місці пропуску позначається на письмі в усіх словах рядка
А. блис..нути, улес..ливий, очис..ний, реміс..ник
Б. проїз..ний, хрус..нути, балас..ний, віс..ник
В. доблес..ний, якіс..ний, хрес..ний, випус..ний
Г. безшелес..но, гіган..ський, виїз..ний, облас..ний
Д. корис..ний, заздріс..но, хворос..няк, тріс..нути

ОТВТЕ -А

Без апострофа треба писати.всі слова в рядку
А. верб..я, кур..йозний, тьм..яний
Б. морк..янний, розз..явити, цв..яшок
В. дзв..якнути, ін..єкція, різдв..яний
Г. дво..ярусний, різьб.,яр, Лук..янович
Д. духм..яний, приcв..ята, прим..ятий

ОТВТЕ — Б

Літеру и треба писати на місці обох пропусків у рядку
А. Пр..дніпровська залізниця, пр..вабливі ціни
Б. пр..зупинити виробництво, пр..чудовий зразок
В. пр..бічники реформ, пр..зирливе ставлення
Г. виконати пр..погано, подарунковий пр..мірник
Д. кадрове пр..значення, пр..звище секретаря
ОТВТЕ -А

Подвоєне нн треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка
А. бездога..ий, страше..ий, студе..ий
Б. свяще..ий, довгожда..ий, безіме..ий
В. невблага..ий, орли..ий, ешело.ий
Г. незбагне..ий, моното..ий, безці..ий
Д. леви..ий, електро..ий, благослове..ий

ОТВЕТ Г

Закінчення -е (-є) у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку
А. друг, Григорій, пісня, Київ
Б. земля, Зоя, директор, подруга
В. художниця, козак, Степан, мрія
Г. Надія, школяр, добродій, Віктор
Д. хлопець, Іван, площа, товариш
 ОТВЕТ -В

Граматичну помилку допущено в рядку
А. яскравіші декорації
Б. краща інсценізація
В. найвиразніший монолог
Г. якнайкраща постановка
Д. щонайсучасне трактування

 ОТВЕТ -Д

Правильно утворено форму 3-ї особи множини від інфінітива
А. бігти — біжуть
Б. свистати — свистають
В. хотіти — хотять
Г. сідати — сидять
Д. губити — гублять

ОТВЕТ -ДПравильну відмінкову форму числівника
сто вісімдесят сім
 наведено в рядку
А. Р. в. ста вісімдесяти семи
Б. Д. в. сто вісімдесяти семи
В. 3. в. ста вісімдесят сім
Г. О. в. ста вісімдесятьма сіма
Д. М. в. (у) сто вісімдесяти семи
 ОТВТЕ -А

Вставне слово, що вказує на послідовність і зв’язок думок, ужито в реченні
А. Отже, сполучники поділяємо на сурядні й підрядні.
Б. Кожна наукова теза, безперечно, вимагає доказів.
В. Такі експерименти, очевидно, необхідно продовжувати.
Г. Зміст цього поняття, на мою думку, треба уточнити.
Д. Розв’язати проблему допоміг би, мабуть, такий експеримент.

 ОТВЕТ-А

Двокрапку треба поставити в складному безсполучниковому реченні (розділові знаки пропущено)
А. Здобули волю відшукали долю.
Б. Посієш впору збереш зерна гору.
В. Гаї шумлять я слухаю хмарки біжать милуюся.
Г. Повіяв вітер по долині пішла дібровою луна.
Д. Знаю одне мені вистачить сил подолать перешкоди.

 ОТВТЕТ Д

Складнопідрядне речення з підрядним умови утвориться, якщо до частини «У неділю ми обов’язково поїдемо до
Києва…» додати
А. незважаючи на люті морози.
Б. якщо купимо квитки на потяг.
В. бо вже скучили за рідним містом.
Г. так що неодмінно відвідаємо Лавру.
Д. щоб краще дізнатися історію столиці.

 ОТВЕТ Б