1. Якої сполуки (в %) на глибині до 16 метрів найбільше

а) SiO2
б) Al2O3
в) FeO

2. Скільки % сполуки, якої знаходиться найбільше у літосфері до 16 метрів
а)59,17%
б)78,67%
в)70,18%

3.Якої сполуки найменше у літосфері (у %)
а)K2O
б) TiO2
в)MgO

4.Як називають породи, які відрізняються великим вмістом кремнію і алюмінію
а) симатичні
б)сиалічні
в)сималічні

5. Як називають породи, які відрізняються великим вмістом кремнію і магнію
а) симатичні
б)сиалічні
в)сималічні

6.Яких порід у верхній частині літосфери більше
а) симатичних
б)сиалічних
в)сималічних

7. Які породи більше залягають в глибших частинах літосфери
а) симатичних
б)сиалічних
в)сималічних

8. Чим сиалічні породи відрізняються від симатичних ( окрім хімічного складу)
а)теплопровідністю
б) пористістю
в)питомою вагою

9. Процес механічного руйнування та хімічної зміни гірських порід літосфери під впливом різноманітних атмосферних агентів, ґрунтових та поверхневих вод, життєдіяльності організмів та продуктів їхнього розкладення – це
а) водна ерозія
б) вивітрювання
в)діяльність вітру

10. Процес руйнування мінералів і гірських порід літосфери під дією плину вод – це
а) водна ерозія
б) вивітрювання
в)діяльність вітру

11. Три найбільш поширених мінерали в верхньому шарі літосфери
а) SiО2, Al2О3, MgО
б)Al2О3, SiО2, Na2О
в)SiО2, Al2О3, K2О

12. Три найбільш поширених мінерали в глибшому шарі літосфери
а) SiО2, Al2О3, FeО
б)Al2О3, SiО2, MgО
в)SiО2, Al2О3, Na2О

13. Скільки % SiO2 знаходиться в глибшому шарі літосфері
а) 56,20
б)48,80
в)32,3

14.Скільки % Al2O3 знаходиться в глибшому шарі літосфери
а)13,98
б)7,16
в)18,80

15. Скільки % FeO знаходиться у верхньому шарі літосфери
а)1,78
б)0,88
в)2,37

16.Скільки % Na2O знаходиться у верхньому шарі літосфери
а)4,03
б)2,82
в)3,48

17. Скільки % Na2O знаходиться у нижньому шарі літосфери

а) 3,45
б) 1,17
в)2,59

18. Скільки % MgO знаходиться у нижньому шарі літосфери

а) 5,38
б) 6,70
в) 7,16

19. Скільки % MgO знаходиться у верхньому шарі літосфери
а) 0,34
б) 1,59
в) 0,88

20. Скільки % SiO2 знаходиться у верхньому шарі літосфери

а) 70,18
б) 78,01
в) 65,82